ຜະລິດຕະພັນຕ່າງປະເທດ

ແປ້ງນົວ ຂະໜາດ S

S 47 ກຣາມ

S 47 ກຣາມ

S 93 ກຣາມ

S 93 ກຣາມ

S 250 ກຣາມ

S 250 ກຣາມ

S 500 ກຣາມ

S 500 ກຣາມ

S 1 ກິໂລກຣາມ

S 1 ກິໂລກຣາມ

ແປ້ງນົວ ຂະໜາດ M

M 40 ກຣາມ

M 40 ກຣາມ

M 93 ກຣາມ

M 93 ກຣາມ

M 250 ກຣາມ

M 250 ກຣາມ

M 500 ກຣາມ

M 500 ກຣາມ

ແປ້ງນົວ ຂະໜາດ L

(ສຳລັບຂາຍ Industrial ເທົ່ານັ້ນ)

L 250 ກຣາມ

L 250 ກຣາມ

L 500 ກຣາມ

L 500 ກຣາມ

L 1 ກິໂລກຣາມ

L 1 ກິໂລກຣາມ

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ

ອາຄານ ເຄ.ເອສ.ແອລ. ທາວເວີ ຊັ້ນ20
503 ຖະໜົນສີອະຍຸທະຍາ
ແຂວງຖະໜົນພະຍາໄທ ເຂດຣາຊເທວີ
ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400

ໂທລະສັບ: 02-642-6210
ແຟັກ: 02-642-6220
ອີເມລ: msg-racha@kslgroup.com

ໂຮງງານ

15 ໝູ່ 17 ຖະໜົນແສງຊູໂຕ
ຕຳບົນທ່າຜາ ອຳເພີບ້ານໂປ່ງ
ຈັງຫວັດຣາຊບູຣີ 70110

ໂທລະສັບ: 032-743-224-6
ແຟັກ: 032-743-223

Social