ផលិតកម្ម

គ្រប់ដំណាក់ការផលិត ប្រកបដោយគុណភាព

រោងចក្រផលិតប៊ីចេងរបស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់ អាចនិយាយបានថាជារោងចក្រដែលផលិតប៊ីចេងធំជាងគេបង្អស់ ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តរ៉ាតបុរី ប្រើបច្ចេករិជ្ជាដែលទាន់សម័យពីប្រទេសតៃវ៉ានក្នុងការផលិតប៊ីចេង និងហ្គូតាមិកអេស៊ីត។

ដំណាក់កាលការផលិតប៊ីចេងសញ្ញាស្លាបព្រាក្រហម ផ្ដោតសំខាន់តាំងតែពីការជ្រើសរើសវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ជាពិសេសម្ស៉ៅដំឡូង និងអំពៅ ដោយប្រើអតិសុខុមប្រាណផ្ដាច់មុខរបស់រ៉ាឆាឈូរត់ និងប្រើម៉ាស៊ីនដែលទាន់សម័យ និងមានការត្រួតពិនិត្យសុខភាព សុវត្ថិភាពគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការផលិត រហូតដល់ដំណាក់កាលការដឹកជញ្ជួនជូនដល់អតិថិជន។
img_1354.jpg
233.jpg
img_1341.jpg

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

អគារ ខេ.អេស.អិល. ថៅវ័រ ជាន់ទី ២០
បន្ទាប់ ៥០៣ ផ្លូវស៊្រីអយុតថាយ៉ា
សង្កាត់ធ្នុនផាយ៉ាថៃ ខ័ណ្ឌរ៉ាតថេវី
បាងកក ១០៤០០

ទូរសព្ទលេខ: ០២ ៦៤២ ៦២១០
ទូរសារ: ០២ ៦៤២ ៦២២០
អ៊ីមែល: msg-racha@kslgroup.com

រោងចក្រ

ផ្ទះលេខ ១៥ ភូមិ ១៧ ផ្លូវសែងឈូតូ
ឃុំថាផា ស្រុកបានពោង
ខេត្តរ៉ាតបុរី ៧០១១០

ទូរសព្ទ: ០៣២-៧៤៣-២២៤-៦   
ទូរសារ: ០៣២-៧៤៣-២២៣

Social