အမေးအဖြေများ

အခ်ိဳမႈန္႔ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။

အခ်ိဳမႈန္႔ ဆိုသည္မွာ ပ႐ိုတင္းတို႔၌ အေရးၾကီးပါ၀င္ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ အမိုင္ႏိုအက္စစ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ဂလူတာမစ္အက္စစ္ (Glutamic Acid) ၏ ဓာတ္ဆားပံုေဆာင္ခဲ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳမႈန္႔၏ ဓာတုအမည္မွာ MSG  ေခၚ မိုႏိုဆိုဒီယမ္ အယ္လ္-ဂလူတာမိတ္ (Monosodium L-Glutamate) ျဖစ္ျပီး၊ ေမာ္လီက်ဴးအေလးခ်ိန္မွာ 187.13 ျဖစ္သည္။ ေရပံုေဆာင္ခဲ ေမာ္လီက်ဴး 1 ခုပါ၀င္သည့္ အခ်ိဳမႈန္႔သည္ ပံုေဆာင္ခဲသ႑ာန္ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္ ပံုေဆာင္ခဲအမႈန္႔ အျဖစ္ တည္႐ိွျပီး၊ အနံ႔မဲ့ကာ သီးသန္႔လကၡဏာေဆာင္ အရသာ႐ိွသည္။ အစားအစာမ်ား၏ အရသာကို တိုးတက္ျပဳျပင္မႈ  ေပးႏိုင္သည့္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။

ဂလူတာမိတ္မွာ အယ္လ္-ဂလူတာမိတ္ (L-Glutamate) ႏွင့္ ဒီ-ဂလူတာမိတ္ (D-Glutamate) ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားပံုစံ (2)မ်ိဳး႐ိွျပီး၊ အရသာျဖည့္စြက္ျဒပ္ပစၥည္းအျဖစ္ ေဆာင္ယူသံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးအစားမွာ အယ္လ္-ဂလူတာမိတ္ ျဖစ္သည္။


အခ်ိဳမႈန္႔ကို လူသားတို႔ မည္သို႔ ေတြ႔႐ိွလာပါသနည္း။

လူသားတို႔သည္ အခ်ိဳမႈန္႔ ဆိုသည့္ ပစၥည္းကို လြန္ခဲ့သည့္ေ႐ွးေခတ္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကာလတည္းကပင္ သိ႐ိွခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရပါက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေအးျမေသာ ပင္လယ္ေရတြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ ပင္လယ္ေရညိွအၾကီးစားတစ္မ်ိဳးကို ေဆာင္ယူ၍ ၎တို႔၏ စြပ္ျပဳတ္ရည္အား အရသာေကာင္းေစရန္ ျပဳလုပ္သံုးစြဲမႈ  ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္မူ ၎တုိ႔၏ အစားအစာမ်ားကို အရသာ ေကာင္းေစရန္အတြက္ မိႈ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ ေနာင္ခရစ္ႏွစ္ (1908)ခုႏွစ္အေရာက္တြင္မူ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Kikunae Ikeda သည္ ပင္လယ္ေရညိွ (Laminaria Japonica) မွေနျပီး ဟင္းခတ္အရသာျဖည့္ပစၥည္း (Flavoring agent) ကို ခြဲျခား ထုတ္ယူ ႏိုင္ခဲ့ကာ၊ ၎သည္ အစားအစာမ်ားကို အရသာေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစႏိုင္သည့္ Seasoning agent ျဖစ္ေသာ ဂလူတာမိတ္ ဆိုသည့္အရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ဂလူတာမိတ္ကို မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား၌ ေတြ႔ႏိုင္သနည္း။

ဂလူတာမိတ္သည္ သဘာ၀အရ ေတြ႔ရသည့္ ျဒပ္ေပါင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္၍၊ အစားအစာအမ်ိဳးတိုင္းနီးပါးေလာက္၌ ဥပမာ အသား ငါး ႏို႔ မိခင္ႏို႔ ဟင္း႐ြက္ ပဲ ဒိန္ခဲ ခရမ္းခ်ဥ္ ႏွင့္ အျခားစားစရာမ်ား၌ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားမွ ဂလူတာမိတ္ကို မိမိကိုယ္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္မႈျပဳႏိုင္ျပီး၊ ၎တို႔ကို ဦးေႏွာက္ၾကြက္သားအပါအ၀င္ အျခားတစ္႐ႉးမ်ားႏွင့္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း မ်ား၌ပါ ေတြ႔႐ွိႏိုင္သည္။

သဘာ၀၌ ဂလူတာမိတ္ကို ပံုစံ (2) မ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႔႐ိွႏိုင္သည္။

    1. စုစည္းတြယ္ကပ္ေနသည့္ပံုစံ (Bound Form) - အျခားအမိုင္ႏိုအက္စစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းတြယ္ကပ္လ်က္ ပ႐ိုတင္းအျဖစ္ ျဖစ္တည္ေနမႈ
    2. လြပ္လပ္စြာတည္႐ိွသည့္ပံုစံ (Free Form) - အစားအစာကို အရသာ႐ိွေစသည့္ အေရးပါေသာ ပံုစံအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။


အခ်ိဳမႈန္႔ကို မည္သို႔ ထုတ္လုပ္ၾကသနည္း။

 1. ဓာတုျဒပ္ပစၥည္းမွ ခ်က္လုပ္ထုတ္ယူျခင္း
 2. Hydrolysis Method နည္းလမ္းအားျဖင့္ Glutamine ပံုစံျဖင့္ တည္႐ိွသည့္ Glutamic Acid (Glutamic Acid ၏ Monoamide) မ်ားပါ၀င္မႈ႐ိွ သဘာ၀ပ႐ိုတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ Wheat Gluten သို႔မဟုတ္ Soybean Meal မွ ခ်က္လုပ္ ထုတ္ယူၾကပါသည္။
 3. Fermentation Method နည္းလမ္းအားျဖင့္ အဏုဇီ၀ပိုးမႊားအမ်ိဳးအစားတစ္ခ်ိဳ႕ကို သံုးစြဲကာ ပီေလာပီနံေကာ္မႈန္႔ (Tapioca-Starch) ကို Hydrolyze လုပ္ရာမွ ရ႐ိွသည့္ သၾကားကို စိမ္၍အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တင္လဲရည္ (Cane Molasses, Beet Molasses) တို႔၌ ပါ႐ိွသည့္ သၾကား (Glucose, Fructose, Sucrose) ကို အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ယူၾကပါသည္။

ကိုးကား - ေဒါက္တာ ဖတ္ခ္ဒီ ဖိုထိစိရိ ေရးသားေသာ သန္႔႐ွင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စာအုပ္မွ “အရသာျဖည့္စြက္ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔အမ်ိဳးအစားတစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ” ႏွင့္ ဂလူတာမိတ္သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန (Glutamate Information Center - GIC) မွ ရ႐ိွေသာ စာတမ္းမွေန၍ အခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းမွ ဘာသာျပန္ျပဳစုထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား


အခ်ိဳမႈန္႔သည္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ႐ိွသနည္း။

 1. သက္ၾကီးသူမ်ား၌ စားေသာက္လိုစိတ္ကို ပိုမိုေစသည္။
  မ်ားစြာေသာ သက္ၾကီးသူတစ္ခ်ိဳ႕၌ ၎တို႔ ပ်ိဳ႐ြယ္စဥ္အခ်ိန္ကလို အရသာကို ခံစားႏိုင္သည့္ ရသာဖုမ်ား လ်င္ျမန္ အားေကာင္းမႈ မ႐ိွေတာ့သျဖင့္ စားေသာက္ရာတြင္ အရသာ သိပ္မေတြ႔ေတာ့ျခင္း စတင္၍ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ အစားအစာကို ျငီးေငြ႔စိတ္ ျဖစ္လာျပီး၊ တစ္ျဖည္းျဖည္း ပိန္ခ်ံဳးလာႏိုင္ပါသည္။ ဤျပႆနာအတြက္ အစားအစာထဲသို႔ အခ်ိဳမႈန္႔ကို အနည္းငယ္တိုး၍ ထည့္သြင္းေပး႐ံုျဖင့္ သက္ၾကီးသူမ်ား၌ အစားအစာ၏ အရသာကို ပိုမို  ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ သိ႐ိွခံစားေစႏိုင္ကာ ေျဖ႐ွင္းကုစားေပးႏိုင္ပါသည္။
 2. အစာအိမ္ႏွင့္ တံေတြးဂလင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ေစေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။
  အစာအိမ္သိမ္က်ံဳ႕၀င္သြားမႈ သို႔မဟုတ္ တံေတြးဂလင္းေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္မႈ စသည့္အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ရသည့္ လူနာမ်ားတြင္ ပါးစပ္တြင္း တံေတြးေျခာက္ခမ္း၍ အစာစားလိုစိတ္ ကင္းမဲ့မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဤကိစၥ၌ လူနာအတြက္ အစားအစာထဲ အခ်ိဳမႈန္႔ထည့္သြင္းေပးျပီး အရသာျဖည့္စြက္ေပးျခင္းသည္ လူနာအား အစားအစာကို ပိုမို စားေသာက္ေစလိုစိတ္႐ိွေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္အားေပးႏိုင္သည္။
 3. အစားအစာတြင္း႐ိွ ဆိုဒီယမ္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ကူညီေပးႏိုင္သည္။
  အငန္အရသာကို စြဲလမ္း၍ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အရသာ ရ႐ိွေအာင္ အစားအစာတြင္း ငံျပာရည္ သို႔မဟုတ္ ဟင္းခပ္ဆား အေျမာက္အျမား ထည့္သြင္း ခ်က္ျပဳတ္ေလ့႐ိွသူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိဳမႈန္႔အနည္းငယ္ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဟင္းခပ္ဆားကို ေလွ်ာ့ထည့္ကာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။ သုေတသနရလဒ္မ်ားအရ ထိုသို႔ ထည့္သြင္းခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္လည္း အရသာမွာ နဂိုမူလခ်က္ျပဳတ္ေနက်ထက္ အရသာေကာင္းမြန္မႈ မနိမ့္ေၾကာင္း ေတြ႔႐ိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအစာကို အရသာ မေျပာင္းလဲေစပဲ အစားအစာထဲသုိ႔ အခ်ိဳမႈန္႔ အနည္းငယ္ ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဟင္းခပ္ဆားသံုးစြဲရမႈကို  ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

ကိုးကား http://health.sanook.com/4945/

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social